Meer informatie of hulp nodig?

Agora: Stimuleert een palliatieve benadering in zorg en welzijn.
https://www.agora.nl

Het Bezinningshuis: Een plek van waaruit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten ruimte wordt geboden om te bezinnen over hun (on) sterfelijkheid.
https://bezinningshuis.nl

Campagne Palliatieve Zorg: Ook de laatste periode van uw leven vraagt om de juiste zorg.
https://www.overpalliatievezorg.nl

Coalitie Van Betekenis tot het Einde (VBE): Maakt de laatste levensfase bespreekbaar.
www.ikwilmetjepraten.nu

Expertisecentrum Euthanasie: Begeleidt artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen.
https://expertisecentrumeuthanasie.nl

KNMG: Maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid.
https://www.knmg.nl

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: Behartigt de belangen van de (kandidaat-)notarissen in Nederland.
https://www.knb.nl/home

Landelijk Expertisecentrum Sterven: Draagt bij aan de kwaliteit van leven voor iedere stervende door inzicht te geven in het proces van sterven en door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven.
https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl

MantelzorgNL: De landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
https://mantelzorg.nl

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE): Zet zich in voor iedereen die waardig wil sterven.
https://www.nvve.nl

Netwerk Palliatieve Zorg: Geeft informatie over palliatieve zorg voor patiënten en naasten, zorgverleners en zorg in de buurt.
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl

Patiëntenfederatie NL: Maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben.
https://www.patientenfederatie.nl

PZNL: Maakt zich hard voor de beste palliatieve zorg in Nederland.
https://www.stichtingfibula.nl/PZNL

Seniorenorganisatie KBO-PCOB: Maakt zich sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.
https://www.kbo-pcob.nl

Stichting Fibula: De landelijke organisatie van de Netwerken Palliatieve Zorg.
https://www.stichtingfibula.nl

113 Zelfmoordpreventie: Nu hulp nodig? Bel 0900-0113
https://www.113.nl