Contact

Heeft u organisatorische vragen over de huiskamergesprekken van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase? Stuur dan een bericht aan dialoog@en-maes.nl. Dit adres is niet bedoeld voor inhoudelijke standpunten rond de laatste levensfase, deze berichten zullen wij niet in behandeling nemen. Om uw inhoudelijke standpunten, ervaringen, gevoelens, meningen, zorgen en verwachtingen te delen, nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan een huiskamergesprek.

Informatie en hulp

Bent u op zoek naar meer informatie of hulp omtrent de laatste levensfase? Klik hier voor meer informatie..

Gesprek voeren

Wilt u zelf een gesprek organiseren of aansluiten bij andere initiatieven in het land? Klik hier voor meer informatie.