Heeft u weleens nagedacht over uw laatste levensfase? Hoe kijkt u aan tegen leven en dood? Wat is voor u belangrijk en wie heeft u nodig voor een plezierig, zinvol en waardig laatste deel van uw leven? En hoe denkt u dat anderen dat voor zichzelf zien? Kent u mensen met een ander perspectief? Hoe vindt u dat wij als maatschappij invulling kunnen geven aan de verschillende opvattingen over de laatste levensfase?

Denkt u wel eens na over doodgaan? Of over oud worden? We hebben het er eigenlijk niet zo vaak over. Vreemd eigenlijk, want we weten dat het onvermijdelijk is en dat je er ineens mee te maken kan krijgen. Vaak stellen we het gesprek over ouderdom, kwetsbaar of ziek zijn, het naderende afscheid en de dood uit. Toch is goed om hier af en toe bij stil te staan.

Onze keuzes voorafgaand aan de dood raken namelijk meer mensen dan u alleen. Natuurlijk uw eigen omgeving, familie en vrienden, maar bijvoorbeeld ook artsen, beleidsmakers en politici.

Wij willen in gesprek gaan over de laatste levensfase. Dit doen we met allerlei mensen uit de samenleving om recht te doen aan de verschillende ideeën die er leven rondom de dood. Zo zorgen we ervoor dat in de maatschappelijke discussie over dit onderwerp alle invalshoeken worden meegenomen. Dit beeld sturen we aan de Tweede Kamer, zodat politici het kunnen gebruiken in hun discussies.

Onder de titel ‘Dialoog over de laatste levensfase’ organiseren we in verschillende huiskamers in Nederland gesprekken met mensen die hun ideeën, kennis en ervaring hierover willen delen. Uiteindelijk spreken we op deze manier meer dan vijfhonderd mensen en krijgen we een beeld van de gedachten die er in de samenleving leven over waardig leven en sterven, euthanasie en voltooid leven.

Wilt u meepraten? U kunt zich hier aanmelden

Doet u mee?

Wilt u graag uw opvattingen en gedachten delen over de laatste levensfase, om de politiek input te geven voor politieke discussies? Bent u nieuwsgierig naar wat anderen denken over thema’s als euthanasie, voltooid leven en waardig ouder worden? We nodigen u graag uit om deel te nemen aan een huiskamergesprek bij u in de buurt.

Voor wie?

Iedereen kan meedoen. U praat vanuit uzelf en deelt uw eigen ideeën, wensen, zorgen, verwachtingen en ervaringen met de laatste levensfase. De gesprekken zijn een dialoog met elkaar: open en respectvol. Alles wat u in de gesprekken zegt is vertrouwelijk.

Huiskamer- en buurtgesprekken

De gesprekken worden op verschillende locaties in het land georganiseerd. U bent van harte welkom in Arnhem, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven waar bewoners en buurthuizen hun huiskamer hebben opengesteld.

In een huiskamer deelt u uw ideeën en vragen over de laatste levensfase in een kleine groep van acht mensen van verschillende achtergronden. Het huiskamergesprek wordt begeleid door een gespreksleider. Na afloop wandelt u met elkaar naar een centrale locatie in de buurt en ontmoet u de deelnemers van andere huiskamergesprekken. Als u minder mobiel bent, plaatsen we u in een huiskamer dichtbij de centrale locatie.

In het gezamenlijke buurtgesprek komen de thema’s uit de huiskamergesprekken samen en komen de verschillende invalshoeken in een breder gesprek naar voren. Misschien heeft het huiskamergesprek u verder aan het denken gezet. Daarom zijn bij het buurtgesprek ook allerlei organisaties aanwezig met informatie over steun en ondersteuning in de laatste levensfase.

Programma

Elke bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.15 uur en heeft het volgende programma:

Inloop in huiskamer

13.30-15.00: Huiskamergesprek

Wandeling naar buurtgesprek en koffie

15.30-16.15: Buurtgesprek

Informatiemarkt en borrel

Doet u mee?

U kunt zich hier inschrijven voor deelname op een van de locaties:

Datum

Stad

Zaterdag 15 februari 2020 Arnhem
Zaterdag 21 maart 2020 Zwolle
Woensdag 15 april 2020 Rotterdam
Zaterdag 18 april 2020 Eindhoven

U wordt ingedeeld in één van de huiskamers in de stad van uw keuze.