Hoe denkt u over de laatste levensfase? Hoe kijkt u aan tegen leven en dood? Wat is voor u belangrijk en wie heeft u nodig voor een plezierig, zinvol en waardig laatste deel van uw leven? En hoe denkt u dat anderen dat voor zichzelf zien? Kent u mensen met een ander perspectief? Hoe vindt u dat wij als maatschappij invulling kunnen geven aan de verschillende opvattingen over de laatste levensfase?

Praten over doodgaan of oud worden doen we vaak pas als we er mee geconfronteerd worden. We stellen het gesprek over ouderdom, kwetsbaar of ziek zijn, het naderende afscheid en de dood uit. Toch is het goed om hier af en toe bij stil te staan. De keuzes voorafgaand aan de dood raken namelijk meer mensen dan u alleen. Natuurlijk uw omgeving, familie en vrienden, maar bijvoorbeeld ook artsen, beleidsmakers en politici. De afgelopen tijd heeft het coronavirus de vragen over leven en dood voor veel mensen ineens dichterbij gebracht. Met elkaar praten over de laatste levensfase is daardoor nog belangrijker geworden.

Op 15 februari vond in Arnhem de aftrap plaats van de maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase met tien huiskamergesprekken en een buurtgesprek. De bijeenkomsten die gepland stonden in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven zijn vanwege de coronacrisis en de beheersmaatregelen niet door gegaan.

Dit najaar gaat de dialoog verder, maar dan met online huiskamergesprekken. Om recht te doen aan de verschillende ideeën die er leven rondom de dood, doen we dit met zoveel mogelijk verschillende mensen. Uiteindelijk spreken we op deze manier honderden mensen en krijgen we een beeld van de gedachten die er in de samenleving leven over waardig leven en sterven, euthanasie en voltooid leven.

We hopen met deze gesprekken een aanzet te kunnen geven om vaker hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast verzamelen we alle perspectieven en sturen dit aan het eind van dit jaar aan de Tweede Kamer. Zo denken we de politieke discussie te kunnen verrijken met een goed beeld van de verschillende maatschappelijke perspectieven op de laatste levensfase.

Onder de titel ‘Dialoog over de laatste levensfase’ organiseren we in online huiskamers gesprekken met mensen die hun ideeën, kennis en ervaring hierover willen delen. Uiteindelijk spreken we op deze manier honderden mensen en krijgen we een beeld van de gedachten en gevoelens die er in de samenleving leven over waardig leven en sterven, euthanasie en voltooid leven.

Wilt u meepraten? U kunt zich hier aanmelden.

Doet u mee?

Wilt u graag uw opvattingen en gedachten delen over de laatste levensfase? Bent u nieuwsgierig naar wat anderen denken over thema’s als euthanasie, voltooid leven en waardig ouder worden? We nodigen u graag uit om deel te nemen aan een online huiskamergesprek.

Voor wie?

Iedereen met een internetverbinding kan meedoen. De gesprekken zijn een dialoog: open en respectvol. Alles wat u in de gesprekken zegt is vertrouwelijk. U deelt uw eigen ideeën, wensen, zorgen, verwachtingen en ervaringen met de laatste levensfase.

Hoe werkt het?

De bijeenkomst begint met een plenaire opening. Daarna deelt u in een kleine groep van zes tot acht mensen onder begeleiding van een gespreksleider uw gedachten, ideeën en vragen over de laatste levensfase in een online huiskamer. Zo vinden er gelijktijdig zo’n 10 gesprekken plaats. Direct na de huiskamergesprekken komen alle deelnemers weer samen voor een kort plenair programma en een gezamenlijke afsluiting. Het is ook mogelijk om u alleen voor het plenaire programma aan te melden.

Programma

Elke bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur en heeft het volgende programma:

Vanaf 13.45: Online inloop

14.00 – 14.15 uur Plenaire opening en welkom

14.15 – 15.30 uur Online huiskamergesprekken

15.30 – 16.00 uur Plenair programma

Doet u mee?

U kunt zich hier inschrijven voor deelname op:

Zaterdag 26 september 2020
Woensdag 7 oktober 2020

Agenda
Aanmelden
Thema’s