Maatschappelijke dialoog laatste levensfase

Praten over doodgaan of oud worden doen we vaak pas als we er mee geconfronteerd worden. We stellen het gesprek over ouderdom, kwetsbaar of ziek zijn, het naderende afscheid en de dood uit. Toch is het goed om hier af en toe bij stil te staan. De keuzes voorafgaand aan de dood raken namelijk meer mensen dan u alleen. Natuurlijk uw omgeving, familie en vrienden, maar bijvoorbeeld ook artsen, beleidsmakers en politici. De afgelopen tijd heeft het coronavirus de vragen over leven en dood voor veel mensen ineens dichterbij gebracht. Met elkaar praten over de laatste levensfase is daardoor nog belangrijker geworden. 

In dertig (fysieke en virtuele) huiskamers in Nederland zijn het afgelopen jaar ruim driehonderd mensen van verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in gesprek gegaan over de laatste levensfase over waardig leven en sterven, euthanasie en voltooid leven. Met als doel de politiek input te geven over wat Nederlanders denken en voelen bij deze onderwerpen.

Voor goed sterven

De opbrengst van de maatschappelijke dialoog leest u terug in de rapportage ‘Voor goed sterven’. De diversiteit aan inzichten en uitgangspunten die in de gesprekken van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase aan bod kwamen, zijn als kwalitatief resultaat in deze rapportage verwerkt. Het uitgangspunt van de van de dialoog is dat elke mening gehoord mag worden.

Het voeren van het gesprek over de laatste levensfase is de centrale boodschap van de dialoog. In de podcast ‘Voor goed sterven’ kunt u luisteren naar een gesprek met Barbara van Beukering, journalist, oud hoofdredacteur en schrijfster van onder andere: Je kunt het maar een keer doen’, Jan Latten socioloog en oud-hoofd demograaf van het CBS en Henk Nies psycholoog, directeur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans en bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zelf het gesprek voeren over de laatste levensfase?

In de rapportage ‘Voor goed sterven’ vindt u in handvatten voor het voeren van dat gesprek, inclusief voorbeeldvragen en een gesprekskaart. Op de informatiepagina van deze website vindt u organisaties waar u kunt deelnemen aan gesprekken over de thema’s rond de laatste levensfase.