We houden de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland continu in de gaten en volgen de laatste voorschriften. Over de gevolgen daarvan voor de maatschappelijke dialoog laatste levensfase informeren we u op deze pagina.

Het kabinet heeft maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Nederlanders wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Ouderen en kwetsbare personen worden geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven. Bijeenkomsten zijn in ieder geval tot 1 juli verboden.

Wat betekent dat voor de gesprekken in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven?
De huiskamergesprekken en buurtgesprekken op 21 maart in Zwolle, op 15 april in Rotterdam en op 18 april in Eindhoven zijn afgelast.

Komt er een alternatieve datum voor de huiskamergesprekken?
Of er een alternatieve datum voor de gesprekken komt, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. We houden u op de hoogte via deze website of als u zich heeft aangemeld via een e-mailbericht.

Wat betekent dat voor het symposium op 25 juni?
Het symposium op 25 juni gaat niet door. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus en uit verdere voorzorg is besloten de geplande bijeenkomsten van de maatschappelijke dialoog niet door te laten gaan.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van het vervolg van de maatschappelijke dialoog?
Momenteel is er nog geen duidelijkheid over het verdere verloop van de verspreiding van het coronavirus en daarmee ook nog niet op het vervolg van de dialoog. Eventuele nieuwe maatregelen, of een verlenging van de huidige maatregelen, zijn leidend voor het kunnen laten plaatsvinden van de bijeenkomsten. We houden u op de hoogte via deze website of als u zich heeft aangemeld via een e-mailbericht. Mocht u meer informatie willen over de maatregelen rond het coronavirus, dan kunt u terecht op de website van het RIVM: www.rivm.nl.